TESCİL İŞLEMLERİ

TESCİL İŞLEMLERİ


Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin (ithalat,ihracat,alım satım) borsalara tescili zorunludur. Tescil işleminin yapılabilmesi için alıcı ve satıcıdan en az birinin borsaya kayıtlı olması gerekmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan üyelerin tescil işlemleri ise borsa ajanlarına vekalet vermeleri durumunda borsa ajanları tarafından yapılmaktadır. Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.Tescil ücreti net tutar (KDV'siz tutar) üzerinden binde ikidir.Yasal sürenin geçmesi durumunda binde bir gecikme zammı uygulanır. İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz. Alım satım beyannamesi üç nüsha olarak düzenlenir.Kasaplık canlı hayvanlar,et, ithalat ve ihracat muamelerinin tescilleri için ayrı tescil beyannamesi kullanılır.


Tescil işlemi gerçekleştirilirken dikkate alınacak hususlar;


Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, alım satım işleminin yapıldığı tarih ve tescile gelindiği tarihe bakılması, fiyat kontrolü bu fiyatların gerçeği yansıtan güncel ve makul fiyatlar olup olmadığına bakılması, beyannamedeki imzaların kontrolünün yapılması bu imzaların imzaya yetkili şahıslarla ait olup olmadığının kontrolü, alım satımı yapan firmanın stokları borsamız tarafında tutuluyor ise mevcut stokunun yeterli olup olmadığına bakılması, stokları borsamız tarafından tutulmuyor ise bu mallara ait yabancı borsalara ait alıcı suretlerinin yeterli olup olmadığına bakılması bu borsalardan beyanname teyitlerinin alınması. Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek suretiyle tescil memuru tarafından imzalanır ve tescil ücreti hesaplanarak makbuz kesilir.

 

NİĞDE TİCARET BORSASI
Bankalar Caddesi TSO İşhanı NO.:17/3 NİĞDE
Telefon : 388 232-73-36
Faks : 388 212-17-60
E-Posta : nigdetb@tobb.org.tr
© 2014 Niğde Ticaret Borsası
Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.